’’Journalistikk er å grave etter sannheten – og finne det ekte ’’ Marit Manfredsdotter
Redaksjonens valg

Fotojournalistikk & portrettintervjuer

Fakta Film AS

Fotografiet har en egen evne til å lokke fram følelser, bli en tankevekker, skape engasjement og sette fokus på stort og smått, på det lystfylte planet, og på det svarte, mørke, såre. Vi har arbeidet med alle sider av dette. Her ser du to fotoprosjekter med Marit Manfredsdotter som fotograf. Det har vakt stor interesse både nasjonalt og internasjonalt.

Vil du gifte deg med meg

Fotoprosjektet satte fokus på fordommer og ufrivillig fremmedgjøring. Etter vernissasjen på Dieselverkstaden i Stockholm ble fotoprosjektet  til en vandreutstilling på nasjonalt plan i Sverige.		

Objekt & original

Gubbkalendern Härjedalingar

2017–2018 var Marit Manfredsdotter fotograf for «Gubbkalendern Härjedalingar». Et prosjekt som vakte stor interesse både nasjonalt og internasjonalt.

Har du en historie som fortjener å bli fortalt for verden?

Kontakt oss