Blog Right Sidebar

Den 19. november 2015 var det 100 år siden arbeiderbevegelsens ikon Joe Hill ble henrettet. Asken etter Joe Hill ble spredd i Högvålen i Härjedalen 40 år etter at han ble henrettet. Det forteller Asta Hjelm som på 1950-tallet var vitne til at Joe Hills søster Ester satt ved kjøkkenbordet med en grå konvolutt i hånda. Innholdet var asken etter Esters bror Joe Hill. Joe